Corona en Reanimeren

Voor de basale reanimatie (BLS) geldt het advies deze uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen. Maar blijf als hulpverlener uw gezonde verstand gebruiken. Het coronavirus is niet opeens uit onze samenleving verdwenen. U kunt er als (burger)hulpverlener altijd voor kiezen om in een specifieke situatie het COVID-19 protocol te volgen en niet te beademen. Of juist er bewust voor kiezen om wel te beademen omdat het een familielid of bekende betreft.

Volgorde van handelen bij Basale reanimatie - PDF

Volgorde van handelen bij Basale reanimatie bij iemand met COVID-19 - PDF

Bron: Reanimatieraad

crossmenu