Over de vereniging

De EHBO vereniging Loenen aan de Vecht is opgericht op 17 maart 1952. De vereniging bestaat dus al zo'n 70 jaar. In die tijd zijn er veel leden gekomen en helaas ook gegaan.
Op dit moment zijn we een vereniging met 16 leden.

Door de opkomst van de opleidingen voor bedrijfshulpverlening is in het verleden het ledental behoorlijk terug gelopen. Maar door regelmatig cursussen te geven hebben we toch veel mensen kunnen opleiden die vervolgens ook graag lid wilde zijn.

We merken de laatste tijd dat er veel leden stoppen. Dit is heel begrijpelijk. Wanneer je al 40 jaar EHBO’er bent dan komt er ooit ook echt een einde aan. Onze dank is groot aan onze oud-leden.

Door de wereldwijde pandemie, lockdown en ziekte hebben we afgelopen 2 jaar weinig tot geen lessen, cursussen en trainingen kunnen geven. Ook hierdoor loopt ons ledenaantal enorm terug. We kunnen geen nieuwe cursussen aanbieden en hierdoor dus geen nieuwe leden werven. Hopelijk beginnen we in 2022 weer aan een hoopvol jaar.

Normaal gesproken doen we elk seizoen herhalingslessen, AED- en hartreanimatie trainingen en proberen wij om een cursus-EHBO te starten.
Onze vereniging staat, als altijd, klaar om tijdens evenementen ondersteuning te geven. Hierbij moet gedacht worden aan de jaarlijks terugkerende avondvierdaagse, sporttoernooien, Kennedymars e.d.

Wij houden ongeveer twee wekelijks een oefenavond. Dit gebeurt al tijden op de Keizer Ottolaan 13 in Loenen a/d Vecht. Af en toe nodigen we een gastspreker uit om ervaringen met ons te delen. Als het zo uitkomt wordt er een grote oefenavond gehouden in samenwerking met de plaatselijke brandweer. De leden van de vereniging worden ook jaarlijks onderworpen aan een competentietoets. Dit houdt in dat leden moeten laten zien of ze de vaardigheden die men moet hebben ook heeft. Op deze wijze houden al onze leden hun kennis en vaardigheden op pijl en blijven zij voldoen aan de vereiste voor het EHBO Diploma.

crossmenu